Institute of Medical Genetics and Genomics

Pracoviště se zabývá molekulárně biologickou diagnostikou v oblasti hematoonkologie, solidních nádorů, dědičných onemocnění a identifikace patogenů, dále cytometrickou a cytogenetickou diagnostikou v oblasti hematologie a hematoonkologie stejně tak aplikovaným výzkumem v oblasti humánní medicíny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info